Правила и Условия

Настоящата политика е приета на основание Общия регламент за защита на личните данни („Регламента“).

„Изидара 6” ЕООД с ЕИК 206993774, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, ул. “ОТЕЦ ПАИСИЙ” № 44, Офис 6,  представлявано от управителя Поля Петрова Тасева, наричано по-долу за краткост „Дружрството”

Използване на БИСКВИТКИ/COOKIES

Интернет страницата на дружесвтото: “Изидара 6” ЕООД използва Бисквитки/Cookies. Те са малки текстови файлове, които се запазват на устройството на посетителя на интернет страницата. Запаметяването е автоматично и не е необходимо действие от страна на човек. Информацията, която се събира чрез бисквитките включва: IP адрес, номер на устройството, операционна система, доставчик на интернет, прекарано време на уебсайта ни, референтен URL адрес и данни за местоположение спрямо използваното устройство. Бисквитките са основен компонент за функциониране на почти всички сайтове в интернет.

Достъп и контрол върху бисквитките има съответния доставчика – Google Inc

Google Analytics;

Google Remarketing Tag (Google Tag Manager).

Повече информация може да откриете в Декларацията за поверителност на Google: https://policies.google.com/privacy?hl=bg

Също така дружеството използва Facebook страница, за която в бъдеще може да се използва Facebook pixel, предоставяна услуга от Facebook Inc., за статистически цели относно трафика на интернет страницата и за създаване на персонализирани статии/информационни постове.

Бисквитките се управляват от Facebook Inc. Тези бизквитки могат да се използват от Facebook с цел собствени рекламни цели – да ви препоръчва реклами, стоки или услуги, които вече сте разглеждали. Тети бисквитки се обратобват съобразно политиката за използване на данни: https://www.facebook.com/about/privacy

“Бисквитки“, които могат да се съхраняват лични данни, се използват единствено за целите на: подобряване използването на уебсайта, статистически цели, предоставяне на персонализирано информационно съдържание (срещу което може да възразите по всяко време), анализиране на пазара (следене на тенденции, предпочитания и интереси на потребителите).

Почти всички браузъри Ви позволяват да управлявате бисквитките си, включително да ги изтриете, ако по някаква причина не желаете тяхното използване.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПОД ФОРМАТА НА КОНТАКТИ

Дружеството обработва контактна информация за клиентите си, която представлява „лични данни“. Информацията, която се събира е единствено достъпна до дружеството и до нея нямат достъп трети лице, с изключение на случаите предвидени в нормативен акт и освен в случаите, при които е необходимо предоставяне на лични данни за изпълнение на възложен ангажимент.

Дружеството използва контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция и предоставяне на услуги.

Възможно е да се свържем с Вас, за да Ви информира за важни за Вас обстоятелства и предстоящи събития.

Моля да имате предвид, че имате право да възразите срещу събиране на Вашите контакти и срещу изпращане на съобщения и/или информация към Вас.

Веднага, след като възразите, всички Ваши лични данни ще бъдат унищожени, освен ако нормативен акт не задължава да ги съхраняваме.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ПОД ФОРМАТА НА КОНТАКТИ

Дружеството обработва контактна информация за клиентите си, която представлява „лични данни“. Информацията, която се събира е единствено достъпна до дружеството и до нея нямат достъп трети лице, с изключение на случаите предвидени в нормативен акт и освен в случаите, при които е необходимо предоставяне на лични данни за изпълнение на възложен ангажимент.

Дружеството използва контактна информация единствено за осъществяване на кореспонденция и предоставяне на услуги.

Възможно е да се свържем с Вас, за да Ви информира за важни за Вас обстоятелства и предстоящи събития.

Моля да имате предвид, че имате право да възразите срещу събиране на Вашите контакти и срещу изпращане на съобщения и/или информация към Вас.

Веднага, след като възразите, всички Ваши лични данни ще бъдат унищожени, освен ако нормативен акт не задължава да ги съхраняваме.

„ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ“ И НЕПОИСКАНО ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ

При необходимост дружестовто изпраща съобщения, оферти и необходима информация, която е важна за клиентите. Ако не желаете повече да получавате такъв тип съобщения, моля възразете срещу този вид обработване със съобщение на електронен адрес: official@ssb-centre.com

СПОДЕЛЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА

Относно интернет страницата лични данни се споделят в описаните случаи на използване на Бисквитки.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ?

Дружеството е осигурило необходимите физически, електронни и технически процедури като защитна мярка спрямо информацията, която се събира и обработва. Повече относно техническите и организационни мерки, които се предприемат, може да получите на електронен адрес: official@ssb-centre.com

Дружеството съхранява лични данни за периода на договорните взаимоотношения и за определен срок след това, което позволява да се изпълнят законовите задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ЗА КАКЪВ СРОК СЕ СЪХРАНЯВАТ?

Дружеството е осигурило необходимите физически, електронни и технически процедури като защитна мярка спрямо информацията, която се събира и обработва. Повече относно техническите и организационни мерки, които се предприемат, може да получите на електронен адрес: official@ssb-centre.com

Дружеството съхранява лични данни за периода на договорните взаимоотношения и за определен срок след това, което позволява да се изпълнят законовите задължения, включително и за уреждане на евентуални спорове, които биха могли да възникнат за в бъдеще.

КАКВИ ПРАВА ИМАТ КЛИЕНТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛИЧНИТЕ ДАННИ И КАК ДА СЕ УПРАЖНЯВАТ?

Всеки субект на лични данни, разполага с множество права: право на достъп, право на корекция на личните данни, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право да възразите срещу обработването, право на преносимост, а в случай, че не сте удовлетворени от нашето съдействие – и право да подадете жалба пред Комисията по защита на личните данни.

В случай че желаете да упражните някое от правата посочени по-горе, моля да се свържете на адрес: ssb-centre.com

Your Bag
Shop cart Your Bag is Empty