Практически семинар-сътрудничество по програмата на д-р Томас Гордън

Трениране на Успешни Родители (ТУР)

Методът  на  Гордън за позитивно възпитание, ефективно общуване и беззагубно разрешаване на конфликти.

На семинара ще научите

Partner
Как да говорите с децата, за да Ви слушат

Partner
Как да слушате децата, за да се чувстват разбрани

Partner
Как да разрешавате конфликти в семейството без загубили страни

Partner
Методи за Разкриване и Разрешаване на Проблеми в Семейството

Международната програма

Parent Effectiveness Training (PET)

PET с еквивалент на български език Трениране на Успешни Родители  (ТУР) е създадена през 1962 г от  д-р Томас Гордън, световно признат пионер в разрешаването на конфликти при общуването на родители с техните деца, на учители с ученици. Преподава се в над 45 страни по света, в България от 2012г. Д-р Томас Гордън е американски психолог, студент, а по-късно и колега на Карл Роджърс.Номиниран е  три пъти за Нобелова Награда за мир, основател  на международната организация  Gordon Training International , известен с „модела на Гордън“, първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения. Автор е на девет книги, издадени на 40 езика . Над 10 милиона участници са преминали обучение в неговите курсове.

Практическият семинар  предоставя ефективни способи на общуване и разрешаване на конфликти, които действат на всички социални нива, във взаимоотношенията родител –дете, учител-ученик, учител-родител.

ТУР  е пионерска програма в обучението  на родители и  професионални кадри в междуличностни комуникационни умения и е първата по рода си, която развива специфична методология за решаване на конфликти с децатa, така че никой да не губи (и двете страни печелят).

ТУР  е програма, която набляга на неефикасността и разрушителността на всякакъв вид наказания като преподава ефективни алтернативи.Курсът е пионер в насърчаването на самодисциплината като алтернатива на външно наложена със сила дисциплина.

В партньорство с:

Partner
Partner
Partner
Partner

За нашите Партньори

Gordon Training International

Gordon training international (GTI) е  международна образователна организация с  представителства в 46 страни  по света. Основателят е д-р Томас Гордън (1918-2002), световно признат пионер в решаването на конфликти при общуването на родители с техните деца, на учители с ученици,  номиниран три пъти с  Нобелова награда за мир, носител на голямата награда на Калифорнийската психологическа асоциация за цялостен принос, известен с „модела на Гордън“ – първоначално използван за подобряване на отношенията между родители и деца, впоследствие развит и прилаган като общовалиден метод за подобряване на всички видове човешки взаимоотношения, прилаган успешно в цял свят. Автор е на девет книги, издадени на 40  езика в общ тираж от над 7 милиона екземпляра, в които описва подробно метода си. 

 Представителството на  „Gordon Training International” за България функционира от гр. Бургас, от началото на 2011г.  и  чрез юридическото лице Гордън Груп България 2017  е упълномощено да предоставя на територията на  страната  посредством мрежа от сертифицирани български инструктори  международните образователни  програми  Parent Еffectiveness Training (P.E.T), с еквивалент на български Трениране на Успешни Родители (ТУР) ,  Teacher Effectiveness Training (T.E.T) с еквивалент Трениране на Успешни Учители (ТУУ) и Youth Effectiveness Training (YET) с еквивалент Трениране на Успешни Деца и Младежи (ТУМ), които от 1962 г и съответно 1970 г се използват като метод за обучение на родители, учители, професионални кадри работещи с деца и младежи, деца и младежи  в умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти, не само в САЩ но и в още 45 страни по света.

Книги  по двете програми (за родители и учители )са издадени на български език от издателство Колибри .

Образователните   програми Трениране на Успешни Родители (ТУР) и Трениране на Успешни Учители (ТУУ) са  одобрени със заповед № РД 09-994/07.06.2018 от МОН и вписани в информационния регистър по чл.229 от Закона за Предучилищното и Училищно образование за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри.

Провеждаме обучения в цялата страна. Сертифицираните обучители за България  функционират от градовете София, Варна, Бургас, Пловдив, Велико Търново.

Курсовете по програмите по модела Гордън  следват  международния стандарт и методика. Обучения се провеждат и на английски език с работни материали на английски език.

Your Bag
Shop cart Your Bag is Empty